Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag betalas ut från Svenska simförbundet efter det att deltagaren blivit godkänd på sin utbildning. Bidraget betalas ut automatiskt till föreningen.

Money

Kursnamn

Simidrott

Bidragsbelopp

Simidrottsledare digital*

simning/vattenpolo/ simundervisning

2000 kr/deltagare

Simidrottsledare

simning/vattenpolo

2500 kr/deltagare

Simlärare

simning/simundervisning

4000 kr/deltagare

Simlinjeinstruktör

simning/simundervisning

5000 kr/deltagare

Babysimsassistent

babysim

1000 kr/deltagare

Babysiminstruktör

babysim

1000 kr/deltagare

Vattenpololedare

vattenpolo

1000 kr/deltagare

Baskurs

simhopp

2000 kr/deltagare

Grundkurs

simhopp

2000 kr/deltagare

Utvecklingskurs

simhopp

2000 kr/deltagare

Landträningskurs

simhopp

2000 kr/deltagare

Konstsimstränare Bas

konstsim

2000 kr/deltagare

Konstsimstränare Nybörjare

konstsim

4000 kr/deltagare

Konstsimstränare Ungdom

konstsim

2000 kr/deltagare

Grundutbildning
för tränare (SISU)

alla simidrotter

Kostnad som överstiger 500kr/deltagare