Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Våra simidrotter

Inom Stockholms Simförbund finns följande kommittéer i våra simidrotter:

• Simkommitté (SK)
• Hoppkommitté (HK)
• Polokommitté (PK)
• Konstsimkommitté (KK)
• Tävlingskommitté (TK)
• Öppetvattenkommitté (ÖK)

Huvudinriktning
Kommittéernas huvudinriktning är att driva och utveckla verksamheten inom respektive område. Mastersverksamhet bedrivs inom respektive kommitté

Kommittéernas långsiktiga verksamhetsplan ska stödja sig på SSFs fleråriga planeringsdokument. Detta ska presenteras i en rullande flerårsplan för distriktet. Uppföljning av verksamheten sker vid arbetsmöten vår och höst.

Tävlingskommittén verkar för att distriktets tävlingar genomförs på ett likartat sätt för alla discipliner.
Varje kommitté har också ansvar för att i samarbete med distriktets klubbar utveckla verksamheten och identifiera de behov som finns inom sina områden.
Simidrottskommittéerna och tävlingskommittén bör ha minst två gemensamma möten per år, eller efter behov.