Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Subvention av kommunala simskolor slår mot simföreningarna

simfestivalen

Kommunerna i Sverige är angelägna om att främja simkunnigheten och säkerställa att invånarna får tillgång till simundervisning. Vissa kommuner har därför beslutat att subventionera den kommunala simskolan, för att kunna erbjuda simundervisning till lägre kostnad eller kostnadsfritt för familjer och barn. Svensk Simidrott stödjer helhjärtat detta viktiga initiativ kring ökad simkunnighet.*

Det finns emellertid utmaningar som uppstår till följd av dessa subventioner. En av de främsta svårigheterna är den snedvridna konkurrens som uppstår. Svensk Simidrott och våra föreningar är angelägna om att främja simkunnigheten och att ge alla invånare tillgång till simundervisning. Vi är därför djupt oroade över de utmaningar som uppstår i föreningarna till följd av kommunala subventioner enbart för de kommunala simskolorna. Detta underminerar föreningarnas verksamhet och deras möjlighet att fortsätta erbjuda konkurrenskraftig högkvalitativ simundervisning.

Svensk Simidrotts 300 föreningar runt om i landet lär årligen 100 000 barn att simma. Därutöver har föreningarna ett viktigt uppdrag i många kommuner där de hjälper till med simundervisningen i skolan genom så kallat Skolsim.

Utöver att bedriva simundervisning, har föreningarna också en avgörande betydelse för samhället genom att erbjuda föreningsidrott för barn och ungdomar. Det främjar social sammanhållning, integration, glädje och gemenskap. Genom ett ekonomiskt stöd även till föreningarna där de på lika villkor kan subventionera sina simskolor, kan kommunerna skapa en rättvis och hållbar lösning som gynnar alla parter.

- Våra föreningar är experter på simundervisning! Målet att nå ökad simkunnigheten där alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, har tillgång till simundervisning delar vi med kommunen. Men för att våra föreningar ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete, måste kommunerna ge ekonomiskt stöd även till den föreningsdrivna simskoleverksamheten. Det är oacceptabelt att kommunerna går in och konkurrerar med de lokala idrottsföreningarnas verksamhet, det skulle aldrig ske inom någon annan idrott! säger Svensk Simidrotts Förbundschef Mikael Jansson.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Jansson, Förbundschef Svensk Simidrott
tel: 010-476 53 20, mail: mikael.jansson@svensksimidrott.se

  • Simkunnig anses den som kan falla i vattnet, så att huvudet kommer under vattenytan och som efter att ha tagit sig upp till ytan kan simma 200 meter, varav 50 meter ska vara i ryggläge. Hela provet utförs på djupt vatten.

 

 

Publicerad: 2023-06-16

Senast uppdaterad: 2023-11-02

Författare: Klara Eriksson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -